atžvilgėti

atžvilgėti
2 atžvilgė́ti intr. 1. Sut, OGLII364 pažiūrėti, pažvelgti atgal. | refl. P, KII135, : Atsižvilgiu SD1100, SD220. Bėk, bėgęs ir atsibėgėjęs, atsižvilgė́k atsisukęs J. Eik n’atsižvilgė́damas! KBI33. Baisiai nusigandusi pašoko ir nubėgo neatsižvilgėdama namo Žem. Lotui [Dievas] … liepė bėgti iš Sodomo bei atsižvilgėti draudė 331. Išgelbėk tavo dūšią, da neveizdėk (viršuje atsižvilgėk) užpakalyje (atbulai) (paraštėje atgalios) BB1Moz19,17. Dar tikt ben mažumą atgalion atsižvilgėkim LC1878,51. Ei mečiau mečiau [vainikėlį], neatsižvilgė́jau į jūružių dugnelį LB15. Par kiemą ejau, visa švytėjau, darželį vėriau, atsižvilgėjau LTR(Vkš). | prk.: Atgal atsižvilgėdami turim su džiaugsmu išsipažinti Kel1862,1.refl. apsižvalgyti: Atsižvilgė́ti liūb mėgo po mūso tus kalnus KlvrŽ. 2. refl. Ms, Gršl, Vkš atsidurti, pakliūti: Kad aš jumis kantapysu, tujau už durų atsižvilgėsit Šts. Ka aš tavi dumsu pro duris, atsìžvilgėsi kaži kame! Vvr. Nebūk teip par daug dideliai mandri, par daug smarki, ka kartais neatsižvilgė̃tumi kame iš to smarkumo Trk. Ragana tujau pečiuo[je] atsižvilgė́jo (ps.) Trk. Nutilk, o ka ne – tujau atsìžvilgėsi už durų! Slnt. Beesąs čia pakelė[je] toks bėrelis paleistas, zaras antsėdęs atsižvilgėčiu numie BM381(). 3. refl. NdŽ atsižvelgti: O atsižvilgėk ir tu, Tėve, ir palaimink tą kūdikelį I. Aža tėvai neatsižvilgės vaikų, taip jie bus nusiminę RBJer47,3. Idant nuog nuodžių tvardytumbimės ant mirimo atžvilgė́damies DP583. \ žvilgėti; atžvilgėti; įžvilgėti; nužvilgėti; pažvilgėti; peržvilgėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • atsižvilgėjimas — 2 atsižvilgėjimas sm. (1) KII258 → 2 atžvilgėti 3 (refl.): Atsižvilgėjimas ant persunos daug gal ant sūdo žmonių SPI11. žvilgėjimas; atsižvilgėjimas; įžvilgėjimas; nusižvilgėjimas; pažvilgėjimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nužvilgėti — 2 nužvilgėti intr. pažvelgti: Jie juo tankiaus nužvilgėjo Viešpatiespi Kel1938,37. | refl.: Petras, Jezui į jį nusižvilgėjus, tuojaus jo meilingą graudenimą suprato brš. žvilgėti; atžvilgėti; įžvilgėti; nužvilgėti; pažvilgėti; peržvilgėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pažvilgėti — 2 pažvilgėti intr. KII92, NdŽ, OGLII366; H157 pažvelgti: Slapčiai ant ko pažvilgėti KII153. Jis į manę meilingai pažvilgėjo KI55. Pažvilgėk prašau ir išklausyk mane, Viešpatie Dieve mano Mž530. Jėzus pàžvilgi DP216. Pažvilgėkite ant žydų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • peržvilgėti — 2 peržvilgėti tr. peržvelgti: Antrieji … skaitytojai yra staigūs bei greiti, kurie ūmu darbu vos darbą peržvilgėję … tuojaus nusūdija ir nusmerkia MT21(praefatio). žvilgėti; atžvilgėti; įžvilgėti; nužvilgėti; pažvilgėti; peržvilgėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įžvilgėti — 2 įžvilgėti tr.; N įžiūrėti, pamatyti: Grabą įžvilgėk, žmogau, svieto niekus mesk į šalį RD195. žvilgėti; atžvilgėti; įžvilgėti; nužvilgėti; pažvilgėti; peržvilgėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”